Prev

SEMDUR H1

 0.00

Sucha posypka utwardzająca do przemysłowych posadzek betonowych

Jest gotową do użycia mineralną, ognioodporną przemysłową posypką do powierzchniowego utwardzania betonowych posadzek przemysłowych.
SEMDUR H1 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką na bazie wysoko-wytrzymałych cementów, wyselekcjonowanych twardych kruszyw kwarcowych o szczelnym stosie okruchowym oraz domieszek modyfikujących.

Po rozsypaniu na powierzchni jeszcze nie związanego betonu, a następnie mechanicznym zatarciu SEMDUR H1 tworzy gładką, niepylącą, wytrzymałą, twardą i odporną na ścieranie warstwę. Zastosowanie SEMDUR H1 powoduje zwiększenie odporności posadzki na przesiąkanie wody, penetrację olejów i tłuszczów.

Produkt dostępny na zamówienie

SKU: SH1 Kategorie: ,

Zastosowanie

SEMDUR H1 stosuje się do wykonywania nowych powierzchniowo utwardzonych betonowych podłóg przemysłowych o wymaganej wysokiej twardości, odporności na ścieranie w magazynach, zakładach produkcyjnych, warsztatach, garażach, parkingach, centrach handlowych, itp.

Właściwości

 • Wysoka odporność powierzchni posadzki na ścieranie
 • Uszczelnia i zabezpiecza posadzkę przed pyleniem
 • Umożliwia wykonanie równej, gładkiej posadzki
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego
 • Zwiększenie odporności na penetrację olejów i tłuszczów
 • Umożliwia wykonanie podłogi łatwej w utrzymaniu czystości
 • Efektywnie niskie koszty zastosowania
 • Rozkładanie produktu

  SEMDUR H1 należy aplikować zgodnie z technologią DST – Dry Shake Topping tj. powinien być rozsypany w zawibrowany, jeszcze nie związany beton. Przed rozsypaniem produktu mieszanka betonowa nie może być związana, lecz powinna być na tyle sztywna, aby umożliwiała wejście pracownikowi na płytę betonową posadzki. Doświadczony pracownik potrafi ocenić moment rozpoczęcia rozsypywania posypki. Można w tym celu wykonać bardzo prosty test polegający na sprawdzeniu odcisku buta pracownika chodzącego po powierzchni betonu, który powinien pozostawić na niej ślad o głębokości od 3÷4mm.

  Z powierzchni betonu należy usunąć nadmiar mleczka cementowego, wody oraz wstępnie przetrzeć dyskami zacieraczki mechanicznej. Zaleca się dwukrotne rozsypanie posypki SEMDUR H1 w łącznej ilości 3,5÷5,0 kg/m2.

  W pierwszym etapie rozsypujemy ok. 2÷2,5 kg/m2 posypki, czekamy aż materiał podciągnie wodę z podłoża betonowego co uwidacznia się poprzez ciemną barwą, a następnie zacieramy mechanicznie dyskami. W drugim etapie rozsypuje się pozostałą część posypki, wyrównuje i zaciera mechanicznie dyskami oraz w końcowym etapie łopatkami, aż do uzyskania końcowej gładkości posadzki betonowej. Należy kontrolować zużycie materiału w czasie aplikacji, gdyż niestaranne rozkładanie lub zbyt mała ilość posypki może prowadzić do obniżenia jakości podłogi. Czas pomiędzy zawibrowaniem płyty betonowej, a pierwszym zacieraniem zależy od wielu czynników, takich jak: składu betonu, temperatury powietrza i mieszanki betonowej, wilgotności powietrza, nasłonecznienia, przeciągów itp. Standardowo ten czas waha się z reguły w przedziale 5÷8 godz. Bezpośrednio po ostatecznym zatarciu i wykonaniu podłogi betonowej należy przystąpić do jej pielęgnacji oraz najszybciej, jak to możliwe wykonać szczeliny dylatacyjne.

  Podłoże betonowe

  Konstrukcja płyty betonowej posadzki przemysłowej oraz jakość, rodzaj betonu są ściśle określone przez projektanta. Betonowe posadzki betonowe należy wykonywać z betonu klasy min. B25 (C 20/25) o stosunku woda/cement ≤ 0,5. Zaleca się, aby ilość cementu w mieszance betonowej była nie mniejsza niż 300 kg/m3 (najlepiej 320÷350 kg/m3 ). Rekomendowany rodzaj cementu to: CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S, a w okresach wysokich temperatur CEM III/A 42,5. Należy stosować płukane frakcjonowane kruszywa o maksymalnym uziarnieniu do 16mm lub 32mm. Konieczne jest stosowanie upłynniających domieszek chemicznych do betonu: plasyfikatorów i/lub superplastyfikatorów. Stosowanie domieszek do betonu jest możliwe pod warunkiem, że zbada się ich wpływ na parametry mieszanki betonowej oraz betonu. Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do sposobu jej wbudowywania, powinna być stabilna i jednorodna w czasie, wynosić na budowie nie mniej niż 8cm, lecz nie więcej niż 15cm opadu stożka Abramsa. Posypki SEMDUR H1 nie należy stosować na napowietrzony beton, w którym zawartość powietrza przekracza 2%. Beton musi być jednorodny w przekroju posadzki i równie prawidłowo wytrzymały w górnej, jak i w dolnej strefie posadzki. W przypowierzchniowej strefie płyty posadzkowej przed aplikacją posypki utwardzającej na licu betonu nie może występować mleczko cementowe i/lub „szlam” cementowy stanowiący mleczko cementowe oraz drobne frakcje pochodzące z mieszanki betonowej. Kompozycja stosu okruchowego mieszanki betonowej powinna być tak dobrana, aby nie dopuścić do segregacji jej składników oraz tzw. zjawiska „bleedingu” mleczka cementowego i wody.

  Pielęgnacja

  Niezwłocznie po zakończeniu procesu zacierania posypki utwardzającej całą powierzchnię posadzki należy zabezpieczyć preparatem SEMKURE S lub SEMKURE M lub SEMKURE E. Zastosowanie preparatu zabezpiecza posadzkę przed intensywnym odparowaniem wody, dodatkowo uszczelnia i wzmacnia przypowierzchniową strefę posadzki.